Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i klubbhuset 22. august kl. 19:30

 Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete (Alle betalende medlemmer over 15 år)
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Logoendring. Det er foreslått at klubben skal bytte logo. Forslag til ny logo er presentert i vedlegget.

Brodd fotballklubbs logo har slik vi kjenner den med mindre endringer vært i bruk siden 1913. Logoen viser en pil som stikker gjennom en fotball.

Det var tilflyttere fra Skien som startet Brodd og de tok med seg elementer til både navn og logo fra ODD. Ordet odd har en lignende betydning som brodd, som betyr spiss eller den spisse enden av noe, som brodder til sko, brodd på en veps eller spissen på en pil. Pilen i logoen symboliserer en av de tre pilene som den norrøne vikinghelten Orvar-Odd hadde fått i gave fra faren sin. Disse pilene hadde den egenskap at de alltid traff det du siktet på og at de etter å ha truffet vendte tilbake til eieren.

Forslag til ny logo ble presentert på åpent møte i klubbhuset 23. mai og det har siden foregått en diskusjon om fordeler og ulemper ved den ene eller den andre logovarianten. Klubben skal på det ekstraordinære årsmøtet fatte endelig vedtak i saken.