For å få til nytt klubbhus - trenger vi din hjelp. Vil du bidra økonomisk til realiseringen selv, eller kjenner du privatpersoner eller bedrifter som vil være med på laget? Se nedenfor hvordan DU kan bidra til finansieringen av vårt nytt klubbhus på Midjord.

Vi vil lage en stor presentasjonsvegg ved inngangspartiet til klubbhuset hvor de bedrifter og privatpersoner som har bidratt vil bli nevnt. Disse vil bli delt inn i ulike kategorier. Allerede nå kan du bidra til byggingen på følgende måte:

Kjøp en eller flere andeler i Broddhuset: https://www.superinvite.no/shares/#/Nyttbroddhus

Vipps: Send ditt valgfrie beløp til Vippsnummer 14127 og merk med KLUBBHUS
Konto: Overfør ditt valgfrie beløp til vårt kontonummer 3201.23.07143 og merk med KLUBBHUS

Vippstarter:     http://vippsstarter.no/prosjekt/nytt-klubbhus-il-brodd-fotball